Služby a produkty

Naplňujeme projekty, které významně snižují provozní i investiční náklady našich zákazníků a jejich aplikací zvyšují rentabilitu svých provozů a dosahují rychlou návratnost vynaložených finančních prostředků. Pro naše čistírny i ostatní zařízení využíváme moderní technologie, které zaručí efektivitu provozu.