Reference

Příklady realizovaných projektů:

reference

Reference

Čištění odpadních a technologických vod

Sanace zemin a podzemních vod kontaminovaných ropnými látkami

Biofiltrační jednotky ALPHA

Živočišná výroba