více informací
o nás

Efektivně a ekonomicky v ekologii a zemědělství

co děláme

S čím vám Abess pomůže

ABESS, s.r.o. je společnost s dlouholetými zkušenostmi a tradicí.

Poskytuje inženýrské služby, dodávky zařízení a technologií pro ochranu životního prostředí a to v oborech voda, půda, ovzduší, nebezpečné odpady. Dodáváme i biotechnologie pro zemědělskou živočišnou výrobu. Vyrábíme enzymatické přípravky řady HARMONIC.

jak pracujeme

Technologie a služby

Aplikujeme moderní řešení a účinné technologie, které zajišťují velmi dobré výsledky.

V oblasti čištění odpadních vod jsou to především membránové technologie, které umožňují čištění i vysoce zatížených komu-nálních a zejména průmyslových odpadních vod při dosažení vysoké kvality vyčištěné vody.

Realizujeme projekty úspory spotřeby vody v různých průmyslových odvětvích, kdy účinným čištěním technologických vod pomocí čistíren vlastní koncepce umožní- me recirkulovat vodu zpět do výrobního procesu a vytvoříme uzavřený okruh technologické vody.

Používáme biotechnologie pro bioremediaci nebezpečných odpadů, podzemních a povrchových vod, půdy a odpadů s obsahem různých druhů organických látek. Biotech-nologie zajišťují účinný a ekologický rozklad nebezpečných organických látek.

Dodávky čistíren komunálních vod s membránovým reaktorem (MBR systém), umožňující minimalizovat investiční náklady a dosahovat vysokou účinnost čištění a vyčištěnou vodu lze používat pro závlahy pozemků.

Dále nabízíme dodávky kompaktních kontejnerových čistíren odpadních vod a domovních ČOV, které umožňují rychlou instalaci a mají vysokou účinnost čištění vody.

Pro ochranu ovzduší nabízíme dodávky biofiltrů, které zajíšťují účinné odstraňování zápachu a organických látek ze vzduchu v různých provozech.

historie

Už 31 let úspěšně na trhu

Pro naše čistírny i ostatní zařízení využíváme moderní technologie, které zaručí efektivitu provozu a rychlou návratnost vynaložených finančních prostředků.

1993

Firma Abess byla založena před 31 lety. Od té doby úspěšně působíme na trhu v ČR a Evropské unii.

1457

Za dobu naší působnosti jsme realizovali více než 1457 projektů různých velikostí.

254

Naši spokojení klienti. Malé i velké soukromé firmy i zákazníci z oblasti státní správy.

naše reference