Minimalizace spotřeby
technologické vody v průmyslu

Účinné čištění technologických vod s možností jejich dlouhodobého využití.

Zajišťujeme účinné čištění technologických vod s možností jejich dlouhodobého využití a vytvoření uzavřených okruhů technologické vody. Významně se snižují provozní náklady, zejména na vodné a stočné, spotřebu chladících emulzí a minimalizují se negativní vlivy na životní prostředí.

Spolupracujeme s našimi zákazníky při realizaci opatření v rámci plnění podmínek norem ISO 14000. Námi řešené projekty přináší zákazníkům rychlou návratnost vynaložených finančních prostředků.

TECHNOLOGIE A PRODUKTY

Používané technologie a produkty

Recirkulace technologických vod

Technologické vody jsou nezbytným médiem pro zajištění výroby. V mnoha případech dochází ke znečištění technologické vody a následně je jako odpadní voda vypouštěna. Tento způsob nakládání s vodou je z ekonomického i ekologického hlediska nežádoucí.

Minimalizace spotřeby technologické vody

V provozech, kde to hygienické hledisko umožňuje, tzn. zejména ve strojních provozech, je možné realizovat systém, který v první fázi zajistí účinné čištění znečištěné technologické vody a v druhé fázi vyčištěnou vodu vrátit zpět do výrobního procesu.

Lze vytvořit uzavřený okruh technologické vody, který je doplňován pouze o ztráty při výrobě nebo odparem.

Výhody realizace

  • Realizace systémů uzavřených okruhů technologické vody je z ekonomického i ekologického hlediska vysoce efektivní.
  • Návratnost vynaložených investičních prostředků je obvykle rychlejší, než je tomu u investic do výrobních zařízení.
  • Snižování spotřeby technologické vody i úroveň jejího čištění představuje v mnoha provozech významný intenzifikační faktor, který umožňuje zásadně snížit provozní náklady, zlepšit rentabilitu a konkurence schopnost a současně omezit negativní vlivy na životní prostředí.

Řešení pro různé provozy

  • Nabízíme komplexní řešení problematiky nakládání s technologickými vodami v různých průmyslových provozech.