Čistírny
průmyslových odpadních vod

Nabízíme komplexní řešení problematiky nakládání s technologickými vodami v různých průmyslových provozech.

Při hledání optimálního řešení je v neposlední řadě kladen důraz i na ochranu životního prostředí. Využitím nejmodernějších technologií dochází ke snížení spotřeby vody v průmyslu a ke zlepšení parametrů vyčištěných vod jak průmyslových, tak komunálních, které jsou vraceny zpět do recipientů či vsakovány do prostředí.

Vyčištěné vody plní s rezervou stanovené limity pro vypouštění do kanalizace.

  • používáme vlastní koncepci čistíren
  • umožňuje recirkulaci technologické vody
  • dodávky kompletního zařízení pro recirkulaci technologické vody
  • možnost dlouhodobého využití vod v uzavřených systémech
  • plní s rezervou limitní hodnoty pro vypouštení odpadních vod do kanalizace

POUŽITÍ

Využití čistíren průmyslových odpadních vod

Snížení obsahu anorganických látek

Snížení obsahu anorganických látek

Pro provozy zabývající se výrobou a zpracováním skla, kamenickou výrobou, výrobou stavebních hmot apod.

Snížení obsahu organických látek

Snížení obsahu organických látek

Například ropné látky, rostlinné ale i živočišné tuky, aromatické uhlovodíky apod.

Snížení obsahu kovových částic

Snížení obsahu kovových částic

Například olovo, cín, stříbro, měď, chrom, zinek, kadmium apod.

TECHNOLOGIE A PRODUKTY

Používané technologie a produkty

Nabízíme moderní technologie, které umožňují významně snížit provozní i investiční náklady. Čistírny ABESS umožňují čištění průmyslových odpadních vod s obsahem jemných částic anorganických látek (obrusy skla, kamene, výrobních past a směsí), kovů, organických látek včetně emulgovaných.  

Biodestil

Čištění vysoce zatížených odpadních vod

Proces Biodestil® je vyjímečné řešení pro čištění vod s vysokým zatížením, pro které nestačí využití konvenčních metod čištění.

Proces Biodestil® má ve vztahu s čištěním odpadních vod tři základní charakteristiky:

  • velká flexibilita použití
  • odstranění specifických kontaminantů: toxické látky, dusík, konduktivita a ohnivzdorná činidla
  • vysoká účinnost čištění
  • nulový odpad (je využit v chladících věžích)
naše reference