Voda

  • Dodávky technologií pro čištění splaškových odpadních vod
  • Dodávky technologií pro čistírení průmyslových odpadních vod

více

Půda

  • Sanace kontaminovaných půd a horninového prostředí

více

Ovzduší

  • Dodávky zařízení na snižování emisí těkavých organických látek a zapáchajících látek – biofiltrační jednotky Alpha

více

Odpady

  • Úprava a zneškodňování odpadů s obsahem aromatických a polycyklických aromatických uhlovodíků

více

Obnovitelné zdroje

  • Dodávky technologie pro intenzifikaci produkce bioplynu v bioplynových stanicích
  • Dodávky technologie pro urychlování výroby kompostů

více

Zemědělství

  • Intenzifikace chovů prasat a drůbeže
  • Snižování emisí zapáchajícíh látek do ovzduší

více© 2010 Abess, s.r.o., Pražská 24, 273 51 Unhošť, tel.: +420 233 313 086, e-mail: abess@abess.cz